OVER ONS


Stichting The GrooveBuzz werft fondsen voor aangesloten zorginstellingen die muzieklessen, muziektherapieën en muziekprojecten aanbieden aan mensen met een afstand tot de maatschappij.

Aan mensen van alle leeftijden die op eigen houtje niet aan muziek maken toekomen, terwijl ze dat graag zouden willen. Het gaat daarbij zowel om langlopende als om kortlopende projecten.

De fondsen die The GrooveBuzz voor deze activiteiten beschikbaar stelt, worden gevuld door:

  • sponsoring uit het bedrijfsleven;
  • actieve acquisitie;
  • donaties uit optredens van de eigen band;
  • entreegelden van de concerten.

Tot de aangesloten zorginstellingen behoren:

  • HVO Querido (Amsterdam)
  • Lister (Utrecht)
  • Eiwerk (Amsterdam)
  • Pameijergroep (Rotterdam).

De stichting The GrooveBuzz organiseert ook zelf projecten. Zo vindt er twee maal per jaar een festival plaats waar muziekgroepen uit de doelgroep een podium geboden wordt. Het belang van deze optredens mag duidelijk zijn: op het podium kan je laten zien wat je kan. De opbrengsten van de festivals vloeien weer terug in de fondsenpot van de stichting.