Stichting The GrooveBuzz maakt zich sterk voor zorginstellingen die muzikale activiteiten aanbieden aan kansarme mensen.

Dat kan zijn in de vorm van muzieklessen, muziektherapie of muziekprojecten. Leeftijd speelt daarbij geen rol.

De muzikale activiteiten van de zorgverlener kunnen gericht zijn op kinderen of ouderen, school-drop-outs of mensen met een kleine beurs.

Het kunnen projecten zijn voor ex-gedetineerden, daklozen, mensen die door tegenslag in een sociaal isolement zijn geraakt of mensen uit de verslavingszorg... Voor mensen in zwaar weer die, net als iedereen, een eerlijke kans verdienen om hun plek in de samenleving te vinden.

Voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om die kans op eigen kracht te pakken.

Voor zorginstellingen die muzikale activiteiten inzetten voor de begeleiding van hun cliënten, stelt de stichting The GrooveBuzz fondsen beschikbaar. We doen dit vanuit betrokkenheid bij de zorg.

En vanuit het besef dat het voor zorgverleners vaak niet meevalt om de continuïteit in het aanbod van deze activiteiten te borgen. Subsidieaanvragen vergen vaak veel tijd en een eenmaal ontvangen subsidie is geen garantie voor een toekenning in een volgende termijn.

Voor het aanboren van andere geldstromen waarmee het aanbod van de muzikale activiteiten kan worden bekostigd, ontbreken vaak de tijd en de contacten.

 

Schakel tussen zorg en bedrijfsleven

 

Stichting The GrooveBuzz wil een betrouwbare schakel vormen tussen aangesloten zorgverleners en verstrekkers van fondsen.

Om dit te realiseren, richt The GrooveBuzz zich zonder winstoogmerk op het werven van fondsen.

Daarbij kan de stichting onder andere een beroep doen op een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven en een scala van relevante subsidieverstrekkers.

Alle sponsorgelden en subsidies worden uitsluitend ingezet om professioneel geleide muzieklessen, muziektherapieën en muziekprojecten door aangesloten zorgverleners te laten verzorgen.

Er worden dan ook geen financiële middelen verstrekt aan individuen of initiatieven buiten de zorg.

Behalve met financiële middelen ondersteunt The GrooveBuzz muzikale initiatieven van zorginstellingen ook door het inzamelen en (laten) repareren van gebruikte muziekinstrumenten.

Deze instrumenten worden aan de zorginstellingen beschikbaar gesteld.